Reportáž

  • 1 hodina 1 800 Kč
  • další započatá hodina 1 000 Kč
  • 1 reportážní fotoden 7 500 Kč + režie